B&B Fox-house hecht belang aan uw privacy. B&B Fox-house is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.fox-house.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot B&B Fox-house.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
B&B Fox-house verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van je:

  • Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene, de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekering en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
  • E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
  • Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie, de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekering en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
  • Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingen in gemaakte reserveringen.

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een reservering voor een kamer in onze b&b te maken. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van maken van de reservering. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden.

B&B Fox-house kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.